Toruń-Gdańsk (Dolna Wisła)


W dolnym odcinku "strome skarpy doliny Wisły, przebijającej się przez pomorskie moreny, koncentrują nurt i tworzą mu pyszne, zielone ramy, wypracowane snycerskim dłutem geologii polodowcowej. Drobne strumienie zerodowały stoki wysoczyzny, żłobiąc liczne parowy, kotły, wąwozy. W nich małe rezerwaty przyrody, chroniące ciepłolubną florę stepową... Z lasów pozostały szczątki, niewielkie kępy, ale ich drzewostan składa się z malowniczych lip, grabów, jesionów i wiązów. Wierzby zostały na Mazowszu", z którego jednak rozpoczynamy drugi etap podróży, by wkrótce wkroczyć na tereny przez stulecia zajmowane przez Zakon Krzyżacki. "Są to piękne ziemie. Powiedzmy szczerze i bez szowinistycznego zacietrzewienia, że przyozdobili je także ci okrutni Krzyżacy, bo umieli ładnie budować z cegły oraz wpasowali do gotyku pewne elementy architektury orientalnej, podpatrzone w Ziemi Świętej. Sprawiedliwie wyrzuciliśmy ich z Pomorza, ale oddajmy też sprawiedliwość urodzie ich zamków, które od dawna zrosły się z polskim pejzażem"


PROPONOWANA TRASA:

Rybina - Grudziądz - Bydgoszcz i/lub Toruń - Grudziądz - Gdańsk - Rybina, ok. 250 km (część) - 500 km, możliwe w 7 dni, idealne na 14 dni

UWAGA! Wariant One-Way: Toruń i/lub Bydgoszcz - Grudziądz - Gdańsk - Rybina ok. 225 km, idealne na 7 dni


Obecnie nie mamy żadnej oferty czarterowej na tej trasie. Część Wisły można zwiedzić podczas rejsu po Pętli Żuław.